Inaktuell version

Förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1980-06-05
Ändring införd
SFS 1980 i lydelse enligt SFS 2008:1126
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Denna förordning gäller handikappanpassning av kollektivtrafik som avses i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik.

2 §  Anpassningen skall ske i den takt och i den omfattning som bedöms skälig med hänsyn till syftet och till de tekniska och ekonomiska förutsättningarna hos dem som utövar trafiken.

3 §  Vid anpassningen skall hänsyn tas till de särskilda förhållandena för kollektivtrafiken i tätortsområden. Vidare skall särskilt beaktas att kraven på säkerhet för resenärer och övriga berörda tillgodoses.

4 §  Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket ska, inom sina respektive områden, initiera, planera och följa upp anpassningen. Detsamma gäller Transportstyrelsen inom luftfartsområdet. Rikstrafiken ska verka för att anpassningen samordnas.

[S2]Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen får, inom sina respektive områden, meddela de föreskrifter som behövs om färdmedlens och terminalernas konstruktion, utrustning och drift.

[S3]Innan föreskrifter meddelas ska myndigheterna samråda med berörda myndigheter, terminalansvariga och handikapporganisationer samt med företrädare för dem som utövar trafiken. Förordning (2008:1126).

Ändringar

Förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Förordning (1985:815) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1991:1722) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1392) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (2000:616) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2004:1107) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:1126) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:126) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:1832) om ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01