Tillkännagivande (1980:613) rörande internationella oljeskadefonden

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1980-06-26
Ändring införd
SFS 1980:613
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen ger följande tillkänna rörande den internationella konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, vilken konvention enligt lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden i vissa delar gäller som svensk lag.
Fondens församling har med stöd av konventionens artikel 5, fjärde stycket, beslutat att 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss med verkan från den 1 januari 1981 skall ersätta det instrument som anges i artikel 5, tredje stycket (a) (ii).

Ändringar

Tillkännagivande (1980:613) rörande internationella oljeskadefonden