Upphävd författning

Förordning (1980:743) med vissa anvisningar om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet den 16 juni 1976 mellan Sverige och Spanien

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1980-10-02
Ändring införd
SFS 1980:743
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Nedsättning och återbetalning av spansk skatt på utdelning, ränta och royalty för person med hemvist i Sverige

1 §  Fysisk eller juridisk person som enligt avtalet eller förordningen (1977:75) har hemvist i Sverige och önskar nedsättning eller återbetalning av spansk skatt på utdelning enligt art. X, ränta enligt art. XI eller royalty enligt art. XII i avtalet skall göra skriftlig ansökan om detta.

2 §  Ansökan om nedsättning eller återbetalning av skatt enligt 1 § skall vara avfattad på formulär med beteckning EE-RS NEDSÄTTNING (bilaga 1) i fråga om nedsättning av skatt på ränta och utdelning. EE- RS NEDSÄTTNING ROYALTY (bilaga 2) i fråga om nedsättning av skatt på royalty, EE-RS ÅTERBETALNING (bilaga 3) i fråga om återbetalning av skatt på utdelning och ränta samt EE-RS ÅTERBETALNING ROYALTY (bilaga 4) i fråga om återbetalning av skatt på royalty. Ansökan upprättas i fyra exemplar i fråga om nedsättning och tre exemplar i fråga om återbetalning samt ges in till länsstyrelsen i det län där den skattskyldiges hemortskommun är belägen. Formulär till ansökan tillhandahålls av länsstyrelsen.

3 §  Sedan ansökan kommit in undersöker länsstyrelsen om förutsättning föreligger för att utfärda intyg av det innehåll som framgår av de i 2 § angivna formulären. Om sådan förutsättning föreligger, lämnar länsstyrelsen kostnadsfritt sådant intyg. I fråga om förfarandet i övrigt gäller de upplysningar som tryckts på respektive formulär, varvid särkilt bör uppmärksammas den tidsfrist som gäller för återbetalning av skatt på utdelning, ränta och royalty.

Ändringar

Förordning (1980:743) med vissa anvisningar om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet den 16 juni 1976 mellan Sverige och Spanien

Förordning (2004:1223) om upphävande av förordningen (1980:743) med vissa anvisningar om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet den 16 juni 1976 mellan Sverige och Spanien

Omfattning
upph.