Upphävd författning

Lag (1981:1114) om utseende av ledamöter i lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1981-11-12
Ändring införd
SFS 1981:1114
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I varje län skall det finnas en lantbruksnämnd och en skogsvårdsstyrelse.

2 §  Lantbruksnämnden skall bestå av nio ledamöter. Fyra ledamöter och en suppleant för var och en av dem skall utses av regeringen. Fyra ledamöter och lika många suppleanter skall väljas av landstinget eller, i Gotlands län, av kommunfullmäktige i Gotlands kommun. Lantbruksdirektören är självskriven ledamot i nämnden.

[S2]Inom var och en av lantbruksnämnderna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall det finnas en rennäringsdelegation. Landstinget skall välja en ledamot i delegationen och en suppleant för denne ledamot.

3 §  Skogsvårdsstyrelsen skall bestå av sju ledamöter. Tre ledamöter och en suppleant för var och en av dem skall utses av regeringen. Tre ledamöter och lika många suppleanter skall väljas av landstinget eller, i Gotlands län, av kommunfullmäktige i Gotlands kommun. Länsjägmästaren är självskriven ledamot i styrelsen.

Ändringar

Lag (1981:1114) om utseende av ledamöter i lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna

Ändring, SFS 1990:1496

    Omfattning
    upph.