Upphävd författning

Förordning (1981:1131) om garantital

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1981-12-03
Ändring införd
SFS 1981:1131
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att det garantital, som avses i 8 kap. 15 § studiestödslagen (1973:349), skall vara 1,042 från och med den 1 januari 1982.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1990:1112

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen (1981:1131) om garantital skall upphöra att gälla.
    Den upphävda förordningen skall dock tillämpas i fråga om garantital för tid före ikraftträdandet.
    Omfattning
    upph.