Upphävd författning

Förordning (1981:717) om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1981-06-25
Ändring införd
SFS 1981:717 i lydelse enligt SFS 2011:214
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statlig garanti enligt denna förordning kan beviljas, om den verksamhet som avses bli främjad genom garantin är av väsentlig betydelse för den långsiktiga svenska försörjningen med olja, naturgas eller kol. Förordning (1997:1016).

2 §  Garanti lämnas för lån som tas upp av

 1. svenska eller utländska företag för investeringar i utvinning, transport eller lagring av olja, naturgas eller kol,
 2. svenska företag för förvärv av intresseandelar i gjorda fyndigheter av olja, naturgas eller kol,
 3. svenska företag för förvärv av aktier i bolag som har till huvudsaklig verksamhet att utvinna olja, naturgas eller kol.

3 §  Garanti kan lämnas även som säkerhet för svenska företags

 1. ekonomiska åtaganden i samband med prospektering eller utvinning av olja, naturgas eller kol utom riket,
 2. betalningsförpliktelser i samband med leveranser av olja, naturgas eller kol inom ramen för långsiktiga leveransavtal.

4 §  Frågor om garantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. Närmare bestämmelser om garantier finns i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Förordning (2011:214).

5 § Har upphävts genom förordning (1997:1016).
6 § Har upphävts genom förordning (1997:1016).
7 § Har upphävts genom förordning (1997:1016).
8 § Har upphävts genom förordning (1997:1016).
9 § Har upphävts genom förordning (1997:1016).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:717) om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol

Förordning (1985:1008) om ändring i förordningen (1981:717) om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om lån där beslut om garanti meddelats före ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1989:267) om ändring i förordningen (1981:717) om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol

  Omfattning
  ändr. 5, 9 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1997:33) om ändring i förordningen (1981:717) om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1997-03-01

Förordning (1997:1016) om ändring i förordningen (1981:717) om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol

Omfattning
upph. 5, 6, 7, 8, 9 §§; ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
1998-01-01

Förordning (2011:214) om ändring i förordningen (1981:717) om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2016:970) om upphävande av förordningen (1981:717) om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol

Omfattning
upph.