Upphävd författning

Förordning (1981:749) om överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-06-18
Ändring införd
SFS 1981:749
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att den överenskommelse, som har intagits som bilaga till denna förordning, skall lända till efterrättelse.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:749) om överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag

Ändring, SFS 1990:1458

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1986:1026) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken samt förordningen (1981:749) om överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag skall upphöra att gälla vid utgången av år 1990. Den upphävda lagen och den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas
  1. i fråga om skatter på inkomst, som tas ut på inkomst som förvärvas före den 1 januari 1991 och
  2. i fråga om svensk förmögenhetsskatt, på skatt som påförs vid 1991 eller tidigare års taxering.
  Omfattning
  upph.