Upphävd författning

Lotteriförordning (1982:1012)

Departement
Civildepartementet FOK
Utfärdad
1982-12-02
Ändring införd
SFS 1982:1012
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Frågor om tillstånd att anordna automatspel som avses i 7 § lotterilagen (1982:1011) prövas av lotterinämnden.

2 §  Bestämmelserna i 21 § första stycket första meningen och 22 §lotterilagen (1982:1011) om innehav och införsel av utbetalningsautomat gäller inte i fråga om utbetalningsautomater som innehas på fartyg i internationell trafik för spel på fartyget.

3 §  I ärenden enligt lotterilagen (1982:1011) skall avgift betalas med följande belopp:

[S2]bevis om typgodkännande av förslutna lotter eller av bingobrickor eller godkännande av kontrollutrustning enligt 6 a § 800 kronor,

bevis om tillstånd att anordna lotteri som avses i 7--10 §§800 kronor,
bevis om tillstånd att anordna lotteri som avses i 11 §, om det sammanlagda värdet av insatserna i lotteriet kan antas överstiga 300 000 kronor800 kronor,
bevis om tillstånd att anordna lotteri, meddelat av regeringen800 kronor,
bevis om tillstånd i annat fall300 kronor,
bevis om registrering enligt 14 §300 kronor.

[S3]Om samma bevis avser flera tillstånd, betalas avgift endast för det tillstånd som har den högsta avgiften.

[S4]Om ett bevis om tillstånd till bingospel avser flera sammanslutningar, betalas endast en avgift.

[S5]Om en fråga om tillstånd eller registrering prövats av en kommunal nämnd, skall avgiften betalas till kommunen. Om det finns särskilda skäl, får myndigheten besluta att inte ta ut någon avgift. Förordning (1989:274).

4 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lotterilagen (1982:1011) meddelas av lotterinämnden.

Ändringar

Förordning (1987:493) om ändring i lotteriförordningen (1982:1012)

  Omfattning
  ändr. 3 §; begr. giltighet
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:1134) om ändring i lotteriförordningen (1982:1012)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1988-12-15

Förordning (1989:274) om ändring i lotteriförordningen (1982:1012)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1989-06-15

Ändring, SFS 1994:1451

  Omfattning
  upph.