Upphävd författning

Förordning(1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-03-04
Ändring införd
SFS 1982:116 i lydelse enligt SFS 1994:976
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
När en annan myndighet än Socialstyrelsen beslutar att avskeda en legitimerad yrkesutövare som i sin yrkesutövning står under tillsyn av Socialstyrelsen och omfattas av bestämmelser i lagen (1994:260) om offentlig anställning gäller följande. Om orsaken till avskedandet är ett brott eller en förseelse i yrkesutövningen skall myndigheten, så snart det kan ske, sända en kopia av sitt beslut till Socialstyrelsen. Förordning (1994:976).

Ändringar

Förordning(1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare

Förordning (1994:976) om ändring i förordningen (1982:116) om underrättelse till Socialstyrelsen om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 2013:196

Omfattning
upph.