Upphävd författning

Närradioförordning (1982:1249)

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1982-12-17
Ändring införd
SFS 1982:1249
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § har upphävts genom förordning (1985:1066).

2 §  Tillstånd att sända närradio enligt närradiolagen (1982:459) meddelas av närradionämnden efter ansökan av vederbörande sammanslutning. Förordning (1985:1066).

3 §  Ansökan skall innehålla uppgifter om

 1. sändare, sändningsområde och önskad sändningstid,
 2. den verksamhet som sammanslutningen bedriver och sedan minst ett år före ansökningsdagen har bedrivit inom sändningsområdet. Förordning (1991:1737).

4 § har upphävts genom förordning (1991:1737).
5 § har upphävts genom förordning (1991:1737).

6 §  I beslut om tillstånd att sända närradio skall närradionämnden ange över vilken sändare som sändning får äga rum och, om det kan ske redan då, när sändning får äga rum. Förordning (1985:1066).

7 §  Närradionämnden fastställer och uppbär avgifter i ärenden om närradio enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Förordning (1985:1066).

8 § har upphävts genom förordning (1983:611).

Ändringar

Förordning (1983:611) om ändring i närradioförordningen (1982:1249)

  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:1066) om ändring i närradioförordningen (1982:1249)

  Omfattning
  upph. 1 §; ändr. 2, 5-7 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1991:1737) om ändring i närradioförordningen (1982:1249)

  Omfattning
  upph. 4, 5 §§; ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1994:730) om upphävande av vissa förordningar på radio- och TV-området

  Omfattning
  upph.