Tillkännagivande (1982:69) rörande internationella oljeskadefonden

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1982-01-18
Ändring införd
SFS 1982:69
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen ger följande tillkänna rörande den internationella konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, vilken konvention enligt lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden i vissa delar gäller som svensk lag.
Vid sitt tredje möte i mars 1980 beslöt fondens församling med stöd av konventionens artikel 5, fjärde stycket, att 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss med verkan från den 1 januari 1981 skulle ersätta det instrument som anges i artikel 5, tredje stycket (a) (ii).
Fondens församling har därefter vid sitt fjärde möte i september-oktober 1981 beslutat att 1978 års protokoll till 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss med verkan från den 1 maj 1982 skall ersätta de delar av 1974 års konvention som har ändrats genom protokollet.
Hänvisningen i artikel 5, tredje stycket (a) (ii), skall till följd härav med verkan från och med den 1 maj 1982 avse följande instrument:
1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss med de ändringar som föranleds av 1978 års protokoll till 1974 års internationella konvention för betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss.

Ändringar

Tillkännagivande (1982:69) rörande internationella oljeskadefonden