Upphävd författning

Förordning (1982:777) om rikets indelning i regioner för hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-06-30
Ändring införd
SFS 1982:777 i lydelse enligt SFS 1997:927
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner eller kommuner som inte ingår i någon landstingskommun skall riket vara indelat i regioner som anges i nedanstående uppställning. Varje region omfattar de län och de kommuner som anges i uppställningen.
 • --------------------------------------------------------------- Region Län Kommun(er) ----------------------------------------------------------------- Stockholmsregionen Stockholms län Gotlands län
LinköpingsregionenÖstergötlands län Jönköpings län Kalmar län
Lund/MalmöregionenKronobergs län Blekinge län Skåne län Halmstads kommun Hylte kommun Laholms kommun
GöteborgsregionenVästra Götalands län Falkenbergs kommun Kungsbacka kommun Varbergs kommun
Uppsala/ÖrebroregionenUppsala län Södermanlands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län
UmeåregionenVästernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län
----------------------------------------------------------------- Förordning (1997:927).

Ändringar

Förordning (1982:777) om rikets indelning i regioner för hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner

Förordning (1996:1256) om ändring i förordningen (1982:777) om rikets indelning i regioner för hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:927) om ändring i förordningen (1982:777) om rikets indelning i regioner för hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner

Förarbeten
Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 2017:80

Omfattning
upph.