Förordning (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1983-03-10
Ändring införd
SFS 1983:140 i lydelse enligt SFS 2020:687
Ikraft
1983-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Enligt denna förordning lämnas statsbidrag till innehavare av en hamn för att ta om hand oljeavfall och rester av andra skadliga ämnen från fartyg som ska forslas bort enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen (2020:614). Det gäller dock inte i fråga om toalettavfall eller fast avfall. Förordning (2020:687).

2 §  Bidrag får lämnas för den del av kostnaderna för omhändertagandet av avfallet som överstiger ett belopp som motsvarar 3 procent av hamnens intäkter av fartygs- och varuhamnavgifter eller därmed jämförbara avgifter eller av motsvarande intäkter. För att bidrag skall lämnas måste dock avfall ha omhändertagits i större omfattning än det funnits anledning att räkna med med hänsyn till inriktningen av verksamheten i hamnen och godsomsättningen i denna.

3 §  Ansökan om bidrag prövas av Sjöfartsverket.

[S2]Bidrag betalas ut av Sjöfartsverket i efterskott för kalenderår.

4 §  Sjöfartsverkets beslut får överklagas hos regeringen genom besvär.

5 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Sjöfartsverket.

Ändringar

Förordning (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

Förordning (1990:1420) om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

    Omfattning
    ändr. 1 §
    Ikraftträder
    1991-01-01

Förordning (1998:908) om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2001:1066) om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2011:995) om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-10-18

Förordning (2020:687) om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-08-01