Upphävd författning

Förordning (1983:366) om att vissa substanser skall anses som narkotika

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1983-05-26
Ändring införd
SFS 1983:366
Ikraft
1983-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Nedanstående substanser skall anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64), nämligen

Centralstimulerande medel
etylamfetamin (2-etylamino-1-fenylpropan) fenetyllin [1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl] acetat 1-fenyl-2-butylamin N-hydroxiamfetamin propylhexedrin
Hallucinogener
2-amino-1-(4-brom-2,5-dimetoxifenyl)propan (brom-STP) hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H- dibenso[b,d]-pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocannabinoler) ibogain levonantradol nabilon
Smärtstillande medel
karfentanil
Sömnmedel och lugnande medel
allobarbital aprobarbital brallobarbital brotizolam butalbarbital pyrityldion (3,3-dietyl-2,4-dioxotetrahydropyridin) heptabarbital hexapropymat hexobarbital klometiazol kloralhydrat kloralodol metohexital metylpentynol midazolam tybamat vinbarbital
Som narkotika enligt narkotikastrafflagen skall även anses de ovanjordiska delarna av växten kat (Catha edulis).
Vidare skall vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset icke blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer. Förordning (1989:790).

Ändringar

Förordning (1983:366) om att vissa substanser skall anses som narkotika

Ikraftträder
1983-07-01

Förordning (1983:845) om ändring i förordningen (1983:366) om att vissa substanser skall anses som narkotika

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1983-11-22

Förordning (1985:244) om ändring i förordningen (1983:366) om att vissa substanser skall anses som narkotika

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1989:790) om ändring i förordningen (1983:366) om att vissa substanser skall anses som narkotika

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1989-11-01

Ändring, SFS 1992:1554

  Omfattning
  upph.