Upphävd författning

Förordning (1983:585) om avgift på landshypoteksinstitutionens grundfond

Departement
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1983-05-26
Ändring införd
SFS 1983:585 i lydelse enligt SFS 1992:1125
Ikraft
1983-06-29
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För den garantiförbindelse som staten enligt 27 § lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar ställer till hypoteksinstitutionens förfogande i form av grundfond skall hypoteksbanken betala en årlig avgift till staten. Avgiften är 0,33 procent av garantiförbindelsens belopp. Avgiften skall beräknas på grundfondens storlek den 1 juli och betalas före utgången av juli månad. Förordning (1992:1125).

Ändringar

Förordning (1983:585) om avgift på landshypoteksinstitutionens grundfond

Förordning (1985:612) om ändring i förordningen (1983:585) om avgift på lands- hypoteks- och stadshypoteks- institutionernas grundfonder

    Omfattning
    ändr.
    Ikraftträder
    1985-07-01

Förordning (1992:1125) om ändring i förordningen (1983:585) om avgift på landshypoteks- och stadshypoteks- institutionernas grundfonder

Omfattning
ändr. författningsrubr. och förordningen
Ikraftträder
1993-01-01

Förordning (2011:462) om upphävande av förordningen (1983:585) om avgift på landshypoteksinstitutionens grundfond

Omfattning
upph.