Förordning (1983:682) om tillämpning av en internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1983-06-16
Ändring införd
SFS 1983:682 i lydelse enligt SFS 1999:496
Ikraft
1983-08-03
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagorna inte med här.
Tullsamarbetsrådet (Customs Cooperation Council, CCC) antog den 22 maj 1975 en rekommendation om central registrering av upplysningar om tullbedrägerier. Sverige har antagit denna rekommendation. Vidare antog rådet den 9 juni 1977 en internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott. Sverige har anslutit sig till konventionen jämte konventionsbilagorna I, III, IV, VIII, IX och X. Rekommendationen och konventionen med nämnda bilagor skall gälla här i riket från och med den 3 augusti 1983.
Rekommendationen och konventionen jämte ovannämnda bilagor i engelsk text och svensk översättning bifogas denna förordning som bilagorna 1 och 2.
Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av Tullverket. Förordning (1999:496).

Ändringar

Förordning (1983:682) om tillämpning av en internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, m.m.

Förordning (1993:1386) om ändring i förordningen (1983:682) om tillämpning av en internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, m.m.

    Omfattning
    ändr. bil. 2
    Ikraftträder
    1994-01-01

Förordning (1999:496) om ändring i förordningen (1983:682) om tillämpning av en internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1999-07-01