Förordning (1984:1127) med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1984-12-20
Ändring införd
SFS 1984:1127 i lydelse enligt SFS 2016:690
Ikraft
1985-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Försäkringskassan skall verkställa den fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål som är föreskriven i 11 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter. Förordning (2004:890).

2 §  Konjunkturinstitutet skall tillhandahålla Försäkringskassan prognoser över avgiftsunderlag för beräkning av de avgiftsmedel som kan väntas bli tillgängliga för fördelning. Förordning (2004:890).

3 §  Försäkringskassan får under året successivt från vederbörlig inkomsttitel i statsbudgeten ta i anspråk de medel som behövs för fördelningen. Förordning (2004:890).

4 §  Skatteverket ska varje månad lämna Försäkringskassan en redovisning för dels de avgifter som beslutats för den föregående månaden, dels beräknade restförda avgifter. Efter årets slut ska Skatteverket lämna Försäkringskassan uppgift om dels de under året betalda avgifterna, dels de för året beslutade avgifterna.

[S2]Försäkringskassan ska på grundval av Skatteverkets redovisning göra de justeringar av fördelningen som behövs. Vid fördelningen ska hänsyn tas till beräknade restförda avgifter.

[S3]Med restförda avgifter avses av Skatteverket beslutad nedsättning av avgifter på grund av skuldsanering, F-skuldsanering, ackord och företagsrekonstruktion samt restförda avgifter minskade med indrivna avgifter. Förordning (2016:690).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:1127) med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

  Ikraftträder
  1985-02-01

Förordning (1992:103) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992 och tillämpas första gången i fråga om prognoser för hela eller del av tredje kvartalet 1992.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-04-01

Förordning (1997:1077) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2000:1013) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2003:938) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:890) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2016:690) om ändring i förordningen (1984:1127) med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-11-01