Tillkännagivande (1984:176) rörande internationella oljeskadefonden

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1984-04-12
Ändring införd
SFS 1984:176
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen ger följande tillkänna rörande den internationella konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja.
Enligt lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden gäller konventionen i vissa delar som svensk lag. Fondens församling har med stöd av konventionens artikel 5, fjärde stycket, beslutat att det instrument som anges i artikel 5, tredje stycket (a) (i), med verkan från och med den 1 juli 1984 skall ersättas av 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg i den lydelse konventionen har erhållit genom 1978 års protokoll till konventionen.

Ändringar

Tillkännagivande (1984:176) rörande internationella oljeskadefonden