Upphävd författning

Förordning (1984:249) om spelskatt

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1984-05-10
Ändring införd
SFS 1984:249 i lydelse enligt SFS 2003:935
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den som har utsetts till kontrollant för ett spel skall se till att spelets anordnare iakttar bestämmelserna i lagen (1972:820) om skatt på spel. Kontrollanten skall bestyrka riktigheten av de uppgifter som lämnas i deklarationer för bingospel.

2 §  Skatteverket meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1972:820) om skatt på spel. Förordning (2003:935).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:249) om spelskatt

    Ikraftträder
    1984-07-01

Förordning (2003:935) om ändring i förordningen (1984:249) om spelskatt

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2018:1478) om upphävande av förordningen (1984:249) om spelskatt

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2019-01-01