Upphävd författning

Förordning (1985:1026) om kassettskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-12-12
Ändring införd
SFS 1985:1026
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Föreskrifter om ansökan om kompensation enligt 15 § lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband meddelas av riksskatteverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:1026) om kassettskatt

Ikraftträder
1986-01-01

Förordning (1990:801) om upphävande av vissa förordningar om kassettskatt

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att följande förordningar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992, nämligen
  1. förordningen (1985:1026) om kassettskatt,
  2. förordningen (1982:798) om kompensation i vissa fall för kostnader på grund av kassettskatt.
  Förordningarna skall fortfarande tillämpas på förhållande som hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1993-01-01