Inaktuell version

Lag (1985:1089) om försöksverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område

Version: 1985:1089

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-12-19
Ändring införd
SFS 1985:1089
Ikraft
1986-02-04
Tidsbegränsad
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Om socialstyrelsen för ett särskilt fall medger det, får en kommun som ingår i ett landsting på försök helt eller delvis bedriva viss hälso- och sjukvård (primärvård) i kommunen under förutsättning att landstinget och kommunen har kommit överens om det. Socialstyrelsen får bestämma de villkor som skall gälla för försöksverksamheten. Socialstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen av landstinget eller kommunen. Lag (1991:1590).

Ändringar

Lag (1985:1089) om försöksverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område

Lag (1988:1413) om ändring i lagen (1985:1089) om försöks- verksamhet inom hälso- och sjukvårdens område

Lag (1990:1170) om ändring i lagen (1985:1089) om försöks- verksamhet inom hälso- och sjukvårdens område

Lag (1991:1590) om dels fortsatt giltighet av lagen (1985:1089) om för- söksverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område, dels änd- ring i samma lag

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:13
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr.
  Ikraftträder
  1992-01-01