Upphävd författning

Förordning (1985:191) om sänkning av vissa räntesatser som tillämpas vid beräkning av räntebidrag och räntelån för bostadshus m.m.

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1985-04-11
Ändring införd
SFS 1985:191
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den 1 januari 1986 skall följande räntesatser och procenttal sänkas:

  1. Den garanterade räntesats som tillämpas vid beräkning av räntebidrag eller betalning av ränta och amortering i fråga om sådana bostadslån enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) som har betalats ut till låntagaren före utgången av år 1984 eller, om lånet avser småhus som anges i punkt 1 i sammanställningen i 2 §, före utgången av år 1985. Om bostadslånet avser ombyggnad gäller som ytterligare förutsättning för sänkningen att lånet avser annat än energibesparande åtgärder eller åtgärder för att minska radondotterhalten.
  2. Den garanterade räntesats och det procenttal för annuitet som tillämpas vid beräkning av räntebidrag eller betalning av ränta och amortering i fråga om bostadslån enligt bostadslånekungörelsen (1967:552) och i fråga om tilläggslån för anordnande av studentbostäder.
  3. Det procenttal för basränta som tillämpas vid beräkning av räntelån enligt räntelånekungörelsen (1967:553) och räntebidrag i fråga om sådana bostadslån eller tertiärlån som avses i punkt 9 i övergångsbestämmelserna till bostadsfinansieringsförordningen.

2 §  De räntesatser och procenttal som avses i 1 § skall sänkas med det antal procentenheter som anges i följande sammanställning.

Sammanställningen är inte med här

Ändringar

Förordning (1985:191) om sänkning av vissa räntesatser som tillämpas vid beräkning av räntebidrag och räntelån för bostadshus m.m.

Förarbeten
Prop. 1984/85:85
Ikraftträder
1986-01-01

Ändring, SFS 1991:1925

    Omfattning
    upph.