Upphävd författning

Förordning (1985:454) om buss- och taxivärderingsnämnden

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1985-06-06
Ändring införd
SFS 1985:454
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller i anslutning till lagen (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden.

2 §  I mån av behov får nämnden anlita sekreterare eller annat biträde.

3 §  Ärenden hos buss- och taxivärderingsnämnden avgörs vid sammanträde med nämnden efter föredragning av ordföranden eller den ordföranden utser.

[S2]Nämnden sammanträder på plats och tid som ordföranden bestämmer.

4 §  I ärenden hos nämnden skall protokoll föras när sammanträde hålls eller när nämnden i annat fall finner att protokoll behövs.

[S2]I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1078).

5 §  Nämndens beslut som innebär avgörande av saken skall sättas upp särskilt. Det undertecknas av ordföranden och tillställs parterna genom nämndens försorg.

6 §  Ytterligare föreskrifter om nämndens verksamhetsformer meddelas av nämnden i arbetsordning.

Ändringar

Förordning (1985:454) om buss- och taxivärderingsnämnden

Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1986:1078) om ändring i förordningen (1985:454) om buss- och taxivärderingsnämnden

    Omfattning
    ändr. 4 §
    Ikraftträder
    1987-01-01

Förordning (1998:793) om upphävande av förordningen (1985:454) om buss- och taxivärderingsnämnden

Omfattning
upph.