Upphävd författning

Förordning (1985:654) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:654 i lydelse enligt SFS 2011:1444
Ikraft
1985-07-16
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • RSFS 1985:20: Riksskatteverkets föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

1 §  Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter. Innan Skatteverket meddelar sådana föreskrifter, ska verket höra

 1. Tullverket, om föreskrifterna rör sådana utbetalningar som avses i 1 § första stycket 3 lagen om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, och
 2. Försäkringskassan, om föreskrifterna rör utbetalningar på grund av bestämmelser om arbetsgivaravgifter i skatteförfarandelagen (2011:1244). Förordning (2011:1444).

Ändringar

Förordning (1985:654) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

  Ikraftträder
  1985-07-16

Förordning (1997:1078) om ändring i förordningen (1985:654) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:500) om ändring i förordningen (1985:654) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2003:939) om ändring i förordningen (1985:654) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela föreskrifter om verkställighet av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Omfattning
ändr. författningsrubr., förordningen
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:928) om ändring i förordningen (1985:654) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2011:1444) om ändring i förordningen (1985:654) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2012-01-01

Ändring, SFS 2016:1137

Omfattning
upph.