Förordning (1985:754) om tillsättning av vissa tjänster och långtidsvikariat inom polisväsendet

Departement
Justitiedepartementet F3
Utfärdad
1985-09-12
Ändring införd
SFS 1985:754
Ikraft
1985-09-25
Tidsbegränsad
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid tillsättning första gången av tjänster som inrättas i den lokala polisorganisationen med anledning av polisväsendets omorganisation den 1 november 1985 och långtidsvikariat på sådana tjänster skall följande särskilda bestämmelser gälla utöver vad som annars är föreskrivet om tillsättning av tjänster och långtidsvikariat.

2 §  Tjänster och långtidsvikariat som länspolismästare vid polismyndigheten i Östersund och polismästare tillsätts av regeringen utan ledigkungörande.

3 §  Andra tjänster och långtidsvikariat än de som anges i 2 § får, utan att kungöras lediga till ansökan, tillsättas med tjänstemän som vid tillsättningstillfället innehar tjänster och långtidsvikariat med förordnande tills vidare vid en lokal polismyndighet, om dessa tjänster och långtidsvikariat i fråga om arbetsuppgifter motsvarar de nya tjänsterna och långtidsvikariaten.

4 §  Omplaceringsförordningen (1984:110) och förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar skall vid tillsättningsförfarande enligt 3 § inte tillämpas på de tjänster och långtidsvikariat som omfattas av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1985:754) om tillsättning av vissa tjänster och långtidsvikariat inom polisväsendet

Ikraftträder
1985-09-25