Upphävd författning

Förordning (1985:792) om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1985-10-24
Ändring införd
SFS 1985:792
Ikraft
1985-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om Sydafrika i följande omfattning, nämligen
  1. 3 §, 4 § 1--3 samt 5 § med anledning av resolution nr 418 som Förenta Nationernas säkerhetsråd antagit den 4 november 1977,
  2. 3 § med anledning av resolution nr 569 som Förenta Nationernas säkerhetsråd antagit den 26 juli 1985.

Ändringar

Förordning (1985:792) om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Ikraftträder
1985-12-01

Ändring, SFS 1987:476

    Omfattning
    upph.