Lag (1986:1020) om tullfrihet under viss tid för oraffinerade vegetabiliska fetter och feta oljor

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1986-12-04
Ändring införd
SFS 1986:1020
Ikraft
1987-01-01
Tidsbegränsad
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att tull enligt lagen (1977:975) med tulltaxa inte skall utgå vid import av oraffinerade vegetabiliska fetter och feta oljor, ur tulltaxenr 15.07 C.1. samt tulltaxenr 15.07 C.2.a., under tiden den 1 januari--den 31 december 1987.

Ändringar

Lag (1986:1020) om tullfrihet under viss tid för oraffinerade vegetabiliska fetter och feta oljor

Förarbeten
Prop. 1986/87:53
Ikraftträder
1987-01-01