Upphävd författning

Lag (1977:975) med tulltaxa

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1977-12-08
Ändring införd
SFS 1977:975
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (1979:514) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

  Förarbeten
  Prop. 1978/79:208, Prop. 1978/79:136
  Omfattning
  ändr. allmänna bestämmelser, 6-8 kap, 12 kap, 20 kap, 32 kap, 40 kap, 42 kap, 61 kap, 63 kap, 66 kap, 70 kap, 71 kap, 73 kap, 74 kap, 82 kap, 83 kap, anm. till sextonde avd., 84 kap, anm. till sjuttonde avd., 90-93 kap, 97 kap, 98 kap

Lag (1979:860) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

Lag (1979:1185) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:24
  Omfattning
  ändr. 12 kap, 16 kap, 20 kap, 22 kap, 25 kap, 27-46 kap, 48-50 kap, 63-71 kap, 73-98 kap

Lag (1979:1188) om ändring i lagen (1979:514) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:24
  Omfattning
  ändr. 6-8 kap, ikrafttr.best. till 1979:514

Lag (1980:452) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

Lag (1980:663) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

  Omfattning
  ändr. 22, 24 kap

Lag (1981:435) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

Lag (1981:1087) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:11
  Omfattning
  ändr. 6, 7 kap, 16 kap, 20 kap, 22 kap, 25 kap, 28-46 kap, 48-71 kap, 73-80 kap, 82, 83 kap, anm. till sextonde avd., 84, 85 kap, rubr. till sjuttonde avd., 86-98 kap

Lag (1982:259) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

Lag (1982:320) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

Lag (1982:1010) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:28
  Omfattning
  ändr. 6, 7 kap, 16 kap, 20 kap, 22 kap, 27-44 kap, 46 kap, 48-71 kap, 73-80 kap, 82-98 kap

Lag (1983:24) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:82
  Omfattning
  ändr. 24 kap
  Ikraftträder
  1983-02-01

Lag (1983:951) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:37, Prop. 1983/84:22
  Omfattning
  ändr. 6, 7 kap, 16 kap, 20 kap, 22 kap, 24 kap, 27-46 kap, 48-71 kap, 73-80 kap, 82-98 kap
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1984:859) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:43
  Omfattning
  ändr. 22, 24 kap
  Ikraftträder
  1984-12-03

Lag (1984:1021) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:50, Prop. 1984/85:29
  Omfattning
  ändr. 6, 7 kap, 16 kap, 20 kap, 22 kap, 24, 25 kap, 27-46 kap, 48-71 kap, 73-80 kap, 82-98 kap
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1985:456) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:182
  Omfattning
  ändr. 20 kap, 55 kap, 56 kap
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1985:1015) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:60
  Omfattning
  ändr. 27, 55 kap.
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:1419) om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:66
  Omfattning
  ändr. 22, 24 kap
  Ikraftträder
  1987-02-01

Ändring, SFS 1987:1070

  Omfattning
  upph.