Upphävd författning

Förordning (1986:134) om försöksverksamhet med förenklat dödsbevis som grund för intyg för gravsättning eller eldbegängelse

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1986-03-13
Ändring införd
SFS 1986:134
Ikraft
1986-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Intyg för gravsättning eller eldbegängelse får utfärdas av pastorsämbetena på grund av dödsbevis som under tiden den 1 april--den 30 juni 1986 har utfärdats av läkare inom Västerbottens läns landstingskommun eller vid Danderyds sjukhus inom Stockholms läns landstingskommun, även om beviset inte innehåller sådant uttalande om dödsorsaken som avses i 14 § 2 mom. 2 begravningskungörelsen (1963:540).

Ändringar

Förordning (1986:134) om försöksverksamhet med förenklat dödsbevis som grund för intyg för gravsättning eller eldbegängelse

Ikraftträder
1986-04-01

Förordning (1987:203) om upphävande av förord- ningen (1986:134) om försöks- verksamhet med förenklat döds- bevis som grund för intyg för gravsättning eller eldbegängelse

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1987-07-01