Förordning (1986:17) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1986-01-16
Ändring införd
SFS 1986:17 i lydelse enligt SFS 1999:501
Ikraft
1986-02-11
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Den överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor som har undertecknats den 20 mars 1985 skall gälla här i riket.

[S2]Överenskommelsen i engelsk text och svensk översättning bifogas denna förordning som bilaga.

2 §  Tullverket fullgör för svensk del de uppgifter som anges i artikel 15 första stycket i överenskommelsen. Förordning (1999:501).

Ändringar

Förordning (1986:17) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Förordning (1999:501) om ändring i förordningen (1986:17) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-07-01