Upphävd författning

Förordning (1986:198) om provtagning för infektion av HIV

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-04-17
Ändring införd
SFS 1986:198 i lydelse enligt SFS 1987:272
Ikraft
1986-05-13
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Föreskriften i 3 § andra stycket 1 patientjournallagen (1985:562) om identitetsuppgifter i en patientjournal tillämpas inte i samband med provtagning för infektion av HIV, om patienten begär att sådant prov tas anonymt. Föreskriften skall dock tillämpas om resultatet av provtagningen visar att patienten har antikroppar mot HIV. Förordning (1987:272).

Ändringar

Förordning (1986:198) om provtagning för infektion av HIV

    Ikraftträder
    1986-05-13

Förordning (1987:272)om ändring i förordningen (1986:198) om provtagning för infektion av LAV/HTLV-III

Omfattning
ändr. författningsrubr. m.m.
Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 2008:363

Omfattning
upph.