Upphävd författning

Förordning (1986:210) om felparkeringsavgifter i vissa fall

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1986-04-24
Ändring införd
SFS 1986:210 i lydelse enligt SFS 1990:816
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Trots bestämmelsen om högsta avgiftsbelopp i 2 a § förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift får i Stockholms och Göteborgs kommuner avgiften fastställas till sjuhundra kronor för överträdelser av föreskrifter om
 • förbud att stanna,
 • förbud att parkera på markerad busshållplats, och
 • rätt att parkera på parkeringsplatser avsedda för handikappade. Förordning (1990:816).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:210) om felparkeringsavgifter i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986, då förordningen (1984:26) om felparkeringsavgifter i vissa fall i Stockholms kommun skall upphöra att gälla.
  I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:767) om ändring i förordningen (1986:210) om felparkeringsavgifter i vissa fall

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 september 1987.
  I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1987-09-01

Förordning (1990:816) om ändring i förordningen (1986:210) om felparkeringsavgifter i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.
I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1990-09-01

Ändring, SFS 1993:1354

  Omfattning
  upph.