Upphävd författning

Förordning (1986:38) om återbetalning av exportdepositioner för skogsprodukter

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-01-23
Ändring införd
SFS 1986:38
Ikraft
1986-02-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning avser återbetalning av medel som har deponerats enligt lagen (1984:502) om exportdepositioner för skogsprodukter och som innestår på konto hos riksbanken.

2 §  Om behållningen på kontot den 1 januari 1986 uppgick till högst 1 miljon kronor inklusive ränta, skall riksbanken snarast möjligt betala tillbaka det deponerade beloppet.

3 §  I andra fall än som avses i 2 § skall riksbanken efter särskild ansökan snarast möjligt betala tillbaka det deponerade beloppet, i den mån det har deponerats för export av skogsprodukter hänförliga till tulltaxenummer 44.05--44.15.

Ändringar

Förordning (1986:38) om återbetalning av exportdepositioner för skogsprodukter

Ikraftträder
1986-02-18

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.