Förordning (1986:4) om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-01-09
Ändring införd
SFS 1986:4
Ikraft
1986-01-28
Tidsbegränsad
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att riksförsäkringsverket får meddela sådana föreskrifter som avses i lagen (1985:1002) om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet.

Ändringar

Förordning (1986:4) om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet

Förarbeten
Prop. 1985/86:38
Ikraftträder
1986-01-28

Förordning (1987:373) om fortsatt giltighet av förordningen (1986:4) om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet

Förordning (1988:1541) om fortsatt giltighet av förordningen (1986:4) om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet