Upphävd författning

Förordning (1986:621) om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av Tjernobylolyckan

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1986-06-18
Ändring införd
SFS 1986:621
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ersättning av statsmedel får lämnas enligt denna förordning för kostnader och förluster på grund av radioaktivt nedfall med anledning av reaktorhaveriet i Tjernobyl i Sovjetunionen.

2 §  Ersättning får i mån av tillgång på medel lämnas till

 1. jordbruksföretag,
 2. trädgårdsföretag,
 3. renskötselföretag och
 4. den som har meddelats särskild licens enligt förordningen (1978:517) om licens för yrkesfiske. Förordning (1987:65).

2 a §  Ersättning lämnas för merkostnader och inkomstförluster till följd av åtgärder som har vidtagits i syfte att förebygga hälsorisker från livsmedel. Förordning (1987:65).

3 §  Ersättningsbelopp får betalas ut i förskott.

[S2]När den slutliga ersättningen fastställs, skall förskottbetalning avräknas.

4 §  Frågor om ersättning enligt 2 § 1--3 prövas av statens jordbruksverk eller, efter verkets bemyndigande, av länsstyrelsen.

[S2]Frågor om ersättning enligt 2 § 4 prövas av fiskeriverket eller, efter verkets bemyndigande, av länsstyrelsen.

[S3]Länsstyrelsens beslut enligt 2 § 1--3 får överklagas hos jordbruksverket. Länsstyrelsens beslut enligt 2 § 4 får överklagas hos fiskeriverket.

[S4]Jordbruksverkets och fiskeriverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:560).

5 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om ersättning enligt 2 § 1--3.

[S2]Fiskeriverket får meddela ytterligare föreskrifter om ersättning enligt 2 § 4.Förordning (1991:560).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:621) om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av Tjernobylolyckan

Ikraftträder
1986-07-01

Förordning (1987:65) om ändring i förordningen (1986:621) om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag för kostnader och förluster på grund av radioaktivt nedfall

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987. Förordningen får tillämpas också i fråga om kostnader och förluster som uppstått före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2, 4, 5 §§; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1987-04-01

Förordning (1990:866) om ändring i förordningen (1986:621) om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av Tjernobylolyckan

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:560) om ändring i förordningen (1986:621) om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av Tjernobylolyckan

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1994:246

  Omfattning
  upph.