Förordning (1986:762) om tillsättning av tjänster vid styrelsen för u-landsforskning

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1986-11-06
Ändring införd
SFS 1986:762
Ikraft
1986-12-01
Tidsbegränsad
1987-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller tillsättning av tjänster vid styrelsen för u-landsforskning (SAREC) med anledning av inrättande av nya tjänster vid styrelsen.

2 §  Vid tillsättning av en tjänst eller ett långtidsvikariat med en tjänsteman, som sedan utgången av juli 1986 är anställd vid styrelsen för u-landsforskning, gäller inte 4 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning.

[S2]Inte heller gäller omplaceringsförordningen (1984:110) eller förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar.

Ändringar

Förordning (1986:762) om tillsättning av tjänster vid styrelsen för u-landsforskning

Ikraftträder
1986-12-01