Förordning (1987:1058) om försöksverksamhet vid uppbörd av studiemedelsavgift;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-11-26
Ändring införd
SFS 1987:1058 i lydelse enligt SFS 1991:1798
Ikraft
1988-01-01
Tidsbegränsad
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om försöksverksamhet vid uppbörd av studiemedelsavgifter.

[S2]Ändamålet med försöksverksamheten är att uppnå bättre effektivitet och service.

Försöksverksamhetens inriktning

2 §  Utan hinder av gällande föreskrifter om uppbörd av studiemedelsavgifter får centrala studiestödsnämnden pröva system med automatiska avdrag från lön eller automatiska debiteringar på konton tillhöriga den återbetalningsskyldige. Vidare får studiestödsnämnden pröva system med inbetalning i annan form än som annars är föreskriven.

[S2]Försöksverksamhet som avses i första stycket förutsätter medgivande från den återbetalningsskyldige. Förordning (1991:1798).

Överklagande

3 §  Centrala studiestödsnämndens beslut om uppbörd enligt denna förordning får inte överklagas.

[S2]Utvärdering

4 § har upphävts genom förordning (1991:1798).

Ändringar

Förordning (1987:1058) om försöksverksamhet vid uppbörd av studiemedelsavgift

Förordning (1989:973) om fortsatt giltighet av förordningen (1987:1058) om försöksverksamhet vid uppbörd av studiemedelsavgift

    Omfattning
    forts. giltighet
    Ikraftträder
    1990-01-01

Förordning (1991:1798) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1987:1058) om försöksverksamhet vid upp- börd av studiemedelsavgift, dels ändring i samma förord- ning

Omfattning
forts. giltighet; upph. 4 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
1992-01-01