/r1/ Förordning (1987:1132) om fortsatt tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236);

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-12-10
Ändring införd
SFS 1987:1132
Ikraft
1987-12-21
Tidsbegränsad
1988-12-21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att 2--4, 6, 8 och 9 §§ allmänna prisregleringslagen (1956:236), som enligt förordning (1986:1028) skall tillämpas till och med den 20 december 1987, skall fortsätta att tillämpas till och med den 20 december 1988.

Ändringar

Förordning (1987:1132) om fortsatt tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)

Förarbeten
Prop. 1987/88:28
Ikraftträder
1987-12-21