lagen.nu

Lag (1987:1318) om procentsats för uttag av avgift för åren 1988 och 1989 till försäkringen för tilläggspension

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1987-12-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:714
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (1987:1318) om procentsats för uttag av avgift för åren 1988 och 1989 till försäkringen för tilläggspension att avgiftsuttaget för år 1989 skall utgöra 11,00 procent i stället för 10,60 procent. Lag (1988:714).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1987:1318

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1987/88:60, FiU 1987/88:10, rskr 1987/88:104
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:1318

Lag (1988:714) om ändring i lagen (1987:1318) om procentsats för uttag av avgift för åren 1988 och 1989 till försäkringen för tilläggspension

Förarbeten
Prop. 1987/88:121, SfU 1987/88:31, rskr 1987/88:363
Omfattning
ändr.
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:714
Rubrik
Lag (1988:714) om ändring i lagen (1987:1318) om procentsats för uttag av avgift för åren 1988 och 1989 till försäkringen för tilläggspension
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation