Lag (1987:1318) om procentsats för uttag av avgift för åren 1988 och 1989 till försäkringen för tilläggspension

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1987-12-21
Ändring införd
SFS 1987:1318 i lydelse enligt SFS 1988:714
Ikraft
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (1987:1318) om procentsats för uttag av avgift för åren 1988 och 1989 till försäkringen för tilläggspension att avgiftsuttaget för år 1989 skall utgöra 11,00 procent i stället för 10,60 procent. Lag (1988:714).

Ändringar

Lag (1987:1318) om procentsats för uttag av avgift för åren 1988 och 1989 till försäkringen för tilläggspension

Lag (1988:714) om ändring i lagen (1987:1318) om procentsats för uttag av avgift för åren 1988 och 1989 till försäkringen för tilläggspension