Lag (1987:206) om beräkning av extra avdrag för folkpensionärer vid 1988 års taxering

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-04-29
Ändring införd
SFS 1987:206
Ikraft
1987-07-01
Tidsbegränsad
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att beräkningen av avdrag enligt punkt 2 av anvisningarna till 50 § kommunalskattelagen (1928:370) samt av deklarationspliktsgränsen enligt 22 § 3 mom. taxeringslagen (1956:623) vid 1988 års taxering skall ske med utgångspunkt i basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring ökat med 400 kronor såvitt avser månaderna juli--december 1987.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:206) om beräkning av extra avdrag för folkpensionärer vid 1988 års taxering

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och gäller till utgången av år 1988. Lagen tillämpas dock även därefter i fråga om avdrag vid 1988 års taxering.
Förarbeten
Prop. 1986/87:100
Ikraftträder
1987-07-01