Upphävd författning

Förordning (1987:324) om barn- och ungdomsdelegationen

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1987-06-10
Ändring införd
SFS 1987:324
Ikraft
1987-06-10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Barn- och ungdomsdelegationen (Ju 1983:01) har de uppgifter som anges i direktiven för delegationen.

[S2]Delegationen disponerar dessutom medel som ställs till dess förfogande av regeringen.

2 §  Delegationen beslutar, inom de medelsramar som regeringen bestämmer, om stöd enligt 2 § lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden, när stödet avser att främja fostran av ungdom.

[S2]Delegationen får lämna över till ordföranden i delegationen att besluta om sådant stöd. Vidare får delegationen lämna över till statens ungdomsråd att pröva vissa grupper av ärenden om stöd som avses i första stycket och som rör utvecklingsarbete inom föreningslivet. Förordning (1990:929).

3 §  Delegationens beslut i frågor om stöd får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1987:324) om barn- och ungdomsdelegationen

Ikraftträder
1987-06-10

Förordning (1990:929) om ändring i förordningen (1987:324) om barn- och ungdomsdelegationen

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-10-01

Ändring, SFS 1992:105

  Omfattning
  upph.