Lag (1987:387) om tillämpning av valutalagen (1939:350);

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:387
Ikraft
1987-07-01
Tidsbegränsad
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 § första stycket 1, 2 och 4--8 samt 5 § 1 och 3 valutalagen (1939:350) skall tillämpas under tiden den 1 juli 1987--den 30 juni 1988.

Ändringar

Lag (1987:387) om tillämpning av valutalagen (1939:350)

Förarbeten
Prop. 1986/87:123
Ikraftträder
1987-07-01