Förordning (1987:395) om tillsättning av tjänster vid institutet för arbetsmiljöforskning

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1987-05-27
Ändring införd
SFS 1987:395
Ikraft
1987-06-22
Tidsbegränsad
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller tillsättning av tjänster vid institutet för arbetsmiljöforskning när institutet inrättas för att överta vissa uppgifter från arbetarskyddsstyrelsen.

2 §  Tjänsten som föreståndare och chef för institutet för arbetsmiljöforskning, tjänsten som chef för den administrativa funktionen och tjänsten som informationsansvarig vid institutet tillsätts av regeringen.

3 §  Övriga tjänster vid institutet får, utan att kungöras lediga till ansökan, tillsättas av arbetarskyddsstyrelsen med de arbetstagare hos styrelsen som innehar tjänster som i fråga om arbetsuppgifter motsvarar de nya tjänsterna.

4 §  Omplaceringsförordningen (1984:110) och förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar tillämpas inte när tjänster tillsätts enligt 3 §.

Ändringar

Förordning (1987:395) om tillsättning av tjänster vid institutet för arbetsmiljöforskning

Ikraftträder
1987-06-22