Förordning (1987:446) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1969:387)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
SFS 1987:446
Ikraft
1987-07-01
Tidsbegränsad
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller sådan verksamhet som omfattas av lagen (1987:444) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1969:387).

2 §  För miljö- och hälsoskyddsnämndens handläggning av tillståndsfrågor gäller vad som i miljöskyddsförordningen (1981:574) sägs om länsstyrelsen. Meddelanden om inkomna ansökningar samt beslut i tillståndsärenden skall sändas till statens naturvårdsverk och länsstyrelsen.

3 §  Vad som i förordningen (1984:380) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387) föreskrivs om prövningsavgift till länsstyrelsen gäller i fråga om tillståndsprövning av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ändringar

Förordning (1987:446) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1969:387)

Ikraftträder
1987-07-01

Förordning (1988:1425) om fortsatt giltighet av förordningen (1987:446) om försöksverksamhet med kommunal tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1969:387)

    Omfattning
    forts. giltighet
    Ikraftträder
    1989-01-01