Upphävd författning

Förordning (1987:528) om vissa avsteg från förutsättningarna för bostadslån vid ombyggnad av ålderdomshem

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:528
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Bostadslån enligt ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) får vid ombyggnad av ålderdomshem lämnas även om det görs avsteg från de krav på primära bostadsfunktioner och utrymmes- och utrustningsstandard som anges i 7 § andra stycket nämnda förordning och dessa avsteg går utöver vad som följer av tredje stycket samma paragraf. Lägenheterna i färdigt skick skall dock bestå av minst ett rum och kokskåp och utrymme med toalett och dusch samt ha sådan storlek att de kan användas av en rullstolsbunden person. Om det inte finns byggnadstekniska hinder, skall lägenheterna även ha entréutrymme.
Avsteg enligt första stycket får göras endast om den lägre standarden i lägenheterna kompenseras av gemensamma utrymmen och av utrustning som finns där. Bedömningen av hur många lägenheter som bör dela på gemensamma utrymmen skall avgöras utifrån vad som är lämpligt i varje enskilt ombyggnadsprojekt.
Närmare föreskrifter om förutsättningarna för avsteg enligt denna förordning meddelas av bostadsstyrelsen.