Upphävd författning

Förordning (1987:530) om ungdomsbostadsstöd

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:530
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning lämnas statligt bidrag för att främja ett ökat utbud av genomgångsbostäder för ungdomar (ungdomsbostäder) i kommuner med stor brist på bostäder för ungdomar.

2 §  Bidragsverksamheten sköts av boverket och länsbostadsnämnderna. Förordning (1991:37).

Förutsättningar för bidrag

3 §  Bidrag lämnas till de kommuner som anges i en bilaga till denna förordning.

4 §  Bidrag lämnas för sådana hyreslägenheter som, efter förmedling av kommunen eller ett av kommunen utsett organ, upplåts som ungdomsbostäder till ungdomar under 25 år.

[S2]Bidrag för lägenheter som är förbehållna studerande vid universitet eller högskola (studentbostäder) lämnas endast i fråga om nybyggda lägenheter som har färdigställts efter den 28 februari 1987.

5 §  Om en ny- eller ombyggd lägenhet alltsedan färdigställandet upplåts som ungdomsbostad, krävs för bidrag att kommunen förbinder sig att tillgodoföra fastighetsägaren hela bidraget för lägenheten.

Bidragets storlek

6 §  Bidrag lämnas med 200 kronor för varje månad som en ungdomsbostad hyrs ut, dock längst till dess hyresgästen fyller 25 år.

[S2]För en ungdomsbostad som bebos av makar eller sambor lämnas bidrag längst till dess någon av makarna eller samborna fyller 25 år.

7 §  Om en lägenhet i annat fall än som avses i 6 § andra stycket är upplåten som ungdomsbostad åt flera personer (gruppbostad), lämnas bidrag med 200 kronor för varje hyresgäst och månad som hyresförhållandet varar, dock längst till dess hyresgästen fyller 25 år.

Förfarandet i bidragsärenden m.m.

8 §  Bidrag lämnas i efterskott för ett kalenderhalvår i sänder.

9 §  Ansökan om bidrag skall göras av kommunen och lämnas in till länsbostadsnämnden.

[S2]Ansökan skall göras i enlighet med blankett som fastställs av boverket. Till ansökan skall fogas de handlingar och den övriga utredning som boverket föreskriver. Förordning (1991:37).

10 §  Länsbostadsnämnden beslutar om bidrag och om utbetalning av bidrag.

[S2]Boverket sköter utbetalningen. Förordning (1991:37).

11 §  Länsbostadsnämnden skall besluta om återbetalning av bidrag helt eller delvis, om kommunen genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp. Detsamma gäller om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och kommunen skäligen borde ha insett detta.

12 §  Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos boverket.

[S2]Boverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:37).

Bilaga

Förteckning över kommuner till vilka ungdomsbostadsstöd lämnas

Ungdomsbostadsstöd får lämnas
till följande kommuner i Stor-Stockholm, nämligen Botkyrka, Danderyds, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salems, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholms, Sundbybergs, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholms, Värmdö och Österåkers kommuner,
till följande kommuner i Stor-Göteborg, nämligen Ale, Göteborgs, Härryda, Kungsbacka, Kungälvs, Lerums, Mölndals, Partille, Stenungsunds, Tjörns och Öckerö kommuner,
till följande kommuner i Stor-Malmö, nämligen Burlövs, Kävlinge, Lomma, Lunds, Malmö, Staffanstorps, Svedala, Trelleborgs och Vellinge kommuner,
samt till Borlänge, Gotlands, Gävle, Halmstads, Helsingborgs, Härnösands, Kalmar, Karlskoga, Karlskrona, Karlstads, Kristianstads, Kristinehamns, Lindesbergs, Linköpings, Luleå, Malungs, Motala, Norrköpings, Ronneby, Skövde, Sundsvalls, Sunne, Svenljunga, Södertälje, Trollhättans, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Vadstena, Västerås, Växjö, Örebro och Östersunds kommuner. Förordning (1991:1275).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:530) om ungdomsbostadsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
Bidrag enligt denna förordning lämnas endast om förmedling och upplåtelse av lägenheten har skett efter den 28 februari 1987.
Förarbeten
Prop. 1986/87:93
Ikraftträder
1987-07-01

Förordning (1987:889) om ändring i förordningen (1987:530) om ungdomsbostads- stöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1987.
  Förordningen tillämpas i fråga om Kalmar kommun för lägenheter som har förmedlats och upplåtits efter den 30 september 1987.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1987-10-15

Förordning (1987:1154) om ändring i förordningen (1987:530) om ungdomsbostads- stöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1988.
  Förordningen tillämpas i fråga om Luleå, Sundsvalls och Södertälje kommuner för lägenheter som har förmedlats och upplåtits efter den 31 december 1987.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1988-01-15

Förordning (1988:751) om ändring i förordningen (1987:530) om ungdomsbostads- stöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.
  Förordningen tillämpas i fråga om Halmstads, Helsingborgs, Härnösands, Kristianstads, Norrköpings och Trollhättans kommuner för lägenheter som har förmedlats och upplåtits efter den 30 juni 1988.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1989:636) om ändring i förordningen (1987:530) om ungdomsbostads- stöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989.
  Förordningen tillämpas i fråga om Borlänge, Kristinehamns, Lindesbergs, Skövde, Svenljunga, Västerås, Växjö och Örebro kommuner för lägenheter som har förmedlats och upplåtits efter den 30 juni 1989.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1989-08-01

Förordning (1989:871) om ändring i förordningen (1987:530) om ungdomsbostads- stöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Förordningen tillämpas i fråga om Gotlands, Gävle, Karlskrona och Vadstena kommuner för lägenheter som har förmedlats och upplåtits efter den 30 november 1989.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:947) om ändring i förordningen (1987:530) om ungdomsbostads- stöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1990. Förordningen tillämpas i fråga om Malungs, Motala, Ronneby och Östersunds kommuner för lägenheter som har förmedlats och upplåtits efter den 31 augusti 1990.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1990-10-15

Förordning (1991:37) om ändring i förordningen (1987:530) om ungdomsbostads- stöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.
  Förordningen tillämpas i fråga om Karlstads och Uddevalla kommuner för lägenheter som har förmedlats och upplåtits efter den 31 januari 1991.
  Omfattning
  ändr. 2, 9, 10, 12 §§, bil.
  Ikraftträder
  1991-03-01

Förordning (1991:835) om ändring i förordningen (1987:530) om ungdomsbostads- stöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.
  Förordningen tillämpas i fråga om Karlskoga kommun för lägenheter som har förmedlats och upplåtits efter den 30 juni 1991.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1275) om ändring i förordningen (1987:530) om ungdomsbostads- stöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1991.
  Förordningen tillämpas i fråga om Sunne kommun för lägenheter som har förmedlats och upplåtits efter den 30 september 1991.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1991-10-15

Förordning (1992:412) om upphävande av förordningen (1987:530) om ungdomsbostadsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om bidrag för tid före den 1 januari 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  upph.