Upphävd författning

Förordning (1987:532) om överklagande av tjänstetillsättningsbeslut inom försvarsdepartementets verksamhetsområde;

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1987-06-04
Ändring införd
SFS 1987:532
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I 48 § förordningen (1983:277) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m.m. inom försvarsmakten finns bestämmelser om överklagande hos försvarets personalnämnd av beslut i ärenden om tjänstetillsättning. Beslut i sådana ärenden av övriga myndigheter som enligt departementsförordningen (1982:1177) tillhör försvarsdepartementet får också överklagas hos personalnämnden. Personalnämndens beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1987:532) om överklagande av tjänstetillsättningsbeslut inom försvarsdepartementets verksamhetsområde

Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 1988:549

    Omfattning
    upph.