Förordning (1987:585) om beredskapslagring av olja och kol m. m. under lagringsåret 1987/88

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
SFS 1987:585
Ikraft
1987-07-01
Tidsbegränsad
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol och 10 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet att följande andelar av basmängderna för lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1987/88.
VaruslagProcentandel av basmängden
Kol Motorbensin Fotogen Dieselbrännolja/ eldningsolja 1 och 2 Övriga eldningsoljor Gasol37 25 25 25 25 25
I fråga om ersättningsbränsle för naturgas skall lagringsprocenten motsvara 28 procent av basmängden för respektive varuslag.

Ändringar

Förordning (1987:585) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1987/88

Förarbeten
Prop. 1986/87:95
Ikraftträder
1987-07-01