Upphävd författning

Förordning (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra länder av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1987-03-05
Ändring införd
SFS 1987:63 i lydelse enligt SFS 1992:1692
Ikraft
1987-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver med stöd av 11 § lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter att lagen skall tillämpas på kretsmönster som har skapats av medborgare i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Amerikas Förenta Stater, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland eller Österrike och av dem som har sin vanliga vistelseort i något av dessa länder samt på kretsmönster som först har spritts där. Förordning (1992:1692).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra länder av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987. Beträffande kretsmönster som har skapats av medborgare i Amerikas Förenta Stater och av dem som har sin vanliga vistelseort där samt kretsmönster som först har spritts där gäller förordningen till och med den 31 december 1992. Förordning (1991:1188).
  Ikraftträder
  1987-04-01

Förordning (1987:977) om ändring i förordningen (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra län- der av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1987:63
  Ikraftträder
  1987-11-13

Förordning (1988:179) om ändring i förordningen (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra län- der av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1987:63
  Ikraftträder
  1988-05-09

Förordning (1988:274) om ändring i förordningen (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra län- der av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1987:63
  Ikraftträder
  1988-06-01

Förordning (1989:147) om ändring i förordningen (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra län- der av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

  Omfattning
  ändr. förordningen, ikrafttr.best. till 1987:63
  Ikraftträder
  1989-06-01

Förordning (1989:799) om ändring i förordningen (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra län- der av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1987:63
  Ikraftträder
  1989-11-01

Förordning (1989:927) om ändring i förordningen (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra län- der av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1987:63
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1991:1188) om ändring i förordningen (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra län- der av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1987:63
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1992:1692) om ändring i förordningen (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra länder av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987. Beträffande kretsmönster som har skapats av medborgare i Amerikas Förenta Stater och av dem som har sin vanliga vistelseort där samt kretsmönster som först har spritts där gäller förordningen till och med den 30 juni 1994.
Omfattning
ändr. förordningen, ikrafttr.best. till 1987:63
Ikraftträder
1993-01-01

Ändring, SFS 1993:1434

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då förordningen (1987:63) om tillämpning i förhållande till andra länder av lagen (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter skall upphöra att gälla.
  Omfattning
  upph.