Upphävd författning

Tillkännagivande (1987:785) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.

Version: 1987:785

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1987-06-25
Ändring införd
SFS 1987:785
Ikraft
1987-07-07
Upphäver
Tillkännagivande (1986:178) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Avtal om sådan immunitet som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl. har träffats i följande överenskommelser
 1. 1) konventionen mellan Sverige och Belgien den 26 april 1870 angående ömsesidigt utlämnande av förbrytare,
 2. 2) europeiska konventionen den 20 april 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål,
 3. 3) överenskommelsen den 28 september 1983 mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål,
 4. 4) överenskommelsen den 26 juni 1986 mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om rättshjälp i brottmål.

Ändringar

Tillkännagivande (1987:785) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.

  Ikraftträder
  1987-07-07

Ändring, SFS 1988:125

  Omfattning
  upph.